İndirim!

Fetâvâ-yı Ali Efendi (2 Cilt)

0 out of 5

100.00 

17. yüzyıl Osmanlı şeyhülislamlarından Çatalcalı Ali Efendi’nin (ö. 1103/1692) fetvalarından oluşan Fetâvâ-yı Ali Efendi, Osmanlı ilim dünyasında en çok hüsnükabul gören ve Fetvahane tarafından muteber addedilen dört fetva mecmuasının ilki ve en hacimlisidir. Ali Efendi’ye ait fetvaların henüz hayattayken fetva eminleri tarafından derlenmesiyle oluşan fetva mecmuası, takip eden süreç içerisinde hızla istinsah edilmiş, farklı isimler tarafından yapılan nukûl çalışmalarıyla öne çıkmış ve Osmanlı son yüzyılında nukûlü ile birlikte defalarca tabedilmiştir.

Her ne kadar Fetâvâ-yı Ali Efendi’nin daha önce yapılmış neşirleri olsa da, elinizdeki çalışma eserin şimdiye kadarki en kapsamlı ve itinalı neşri olma özelliğini taşımaktadır. Zira bu çalışma esasında muhtelif yazma ve matbu nüshalar taranarak mukayese edilmiş, tespit edilen müstensih ve matbaa hataları düzeltilerek eksikler tamamlanmış ve Şeyhülislam Ali Efendi’nin 4649 fetvasına ulaşılmıştır. Öte yandan giriş kısmına Çatalcalı Ali Efendi’nin hayatı, ilmî kişiliği ve Fetâvâ’sının genel özellikleri üzerine bir inceleme bölümü de ilave edilmiştir. Bu çalışmanın bilhassa Osmanlı ilim dünyası hakkındaki literatüre katkı sunması ve muhtelif sahalarda çalışan araştırmacıların dikkatini çekerek bundan sonra yapılacak farklı çalışmalara vesile olması beklenmektedir.

597 adet stokta

Ek bilgi

Müellif

Çatalcalı Ali Efendi

Hazırlayan

Esra Kılavuz Eser

Baskı Sayısı

1

Yayın Tarihi

Kasım 2021

Sayfa Sayısı

831

ISBN Numarası

978-605-9276-28-3

Boyut

16,5 x 24

Dil

Türkçe

Cilt

2