Dizilerimiz

Dizilerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İçin Sayfalarını Ziyaret Edin!

Yaklaşık yüz yıldır İslam’a dair yapılan akademik çalışmaların temel kabulü, İslam dünyasının düşünce bazında Orta Çağ’dan itibaren daimi bir gerileme içerisinde olduğuydu. Bu iddianın bir neticesi olarak da ilim sahasında Osmanlı devrinin, en iyimser ifade ile durağan bir dönem olduğu kabul edilmekte, bir başka ifadeyle Osmanlı ilim geleneği, kendisinden çok daha kapsamlı, dinamik ve görkemli bir ilimler geleneğinin sönük ve donuk bir takipçisi olarak resmedilmekteydi.

Sayfaya git ->

İSAR çatısı altında faaliyet gösteren Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR TAÇ), başta tıp ve ilahiyat sahaları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturma ve tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler ışığında masaya yatırma gayeleriyle akademik faaliyetler düzenleyen bir çalışma grubudur.

Sayfaya git ->

Ülkemizde son zamanlarda gerek ilmî ve akademik, gerekse siyasi ve ekonomik olmak üzere Arapça dil eğitimine ciddi bir yöneliş olduğu gözlenmektedir. Söz konusu hareketliliğin en büyük göstergelerinden biri de Arapçanın eğitim ve öğrenimine önem gösteren müesseselerin gelişerek artış göstermesidir. Bu anlamda Arapçaya olan teveccühün, Türkiye’yi Arapça eğitimi uzmanlarının cazibe merkezi hâline getirdiği de rahatlıkla ifade edilebilir.

Sayfaya git ->