Arapça Eğitim

Ülkemizde son zamanlarda gerek ilmî ve akademik, gerekse siyasi ve ekonomik olmak üzere Arapça dil eğitimine ciddi bir yöneliş olduğu gözlenmektedir. Söz konusu hareketliliğin en büyük göstergelerinden biri de Arapçanın eğitim ve öğrenimine önem gösteren müesseselerin gelişerek artış göstermesidir. Bu anlamda Arapçaya olan teveccühün, Türkiye’yi Arapça eğitimi uzmanlarının cazibe merkezi hâline getirdiği de rahatlıkla ifade edilebilir.

Arapça eğitimindeki bu ilgi ve gelişmelere rağmen derinlikli felsefi ve bilimsel araştırmaların bu sürece eşlik edemiyor oluşu ise –en iyimser ifadesiyle– bir eksiklik olarak karşımızda durmaktadır. Nitekim süreç, pratiği destekleyerek ona sağlıklı bir uygulama zemini sağlayacak teorik incelemelere de ihtiyaç duymaktadır.

İSAR, yalnızca Arapça eğitimiyle yetinmeyip tam da bu ihtiyaca yönelik olarak dil eğitimi alanındaki teknik/teorik bilgi ayağını güçlendirmek ve ilgili alan dahilindeki akademik araştırmalara katkı sağlayabilmek adına çeşitli yayın çalışmaları yürütmektedir. Büyük bir kısmı sempozyum ve atölye çalışması gibi çok katılımlı projelerin neticesi olarak yayına hazırlanan bu çalışmalar, İSAR Yayınları’nın Arapça Eğitimi Dizisi kapsamında neşredilmekte ve Arapça öğrencileri ile söz konusu sahada araştırmalarda bulunan akademisyenlerin ilgisine sunulmaktadır.