Tıp ve Ahlak

İSAR çatısı altında faaliyet gösteren Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR TAÇ), başta tıp ve ilahiyat sahaları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturma ve tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler ışığında masaya yatırma gayeleriyle akademik faaliyetler düzenleyen bir çalışma grubudur.

Grubun düzenlediği organizasyonlarda güncel tıpta karşılaşılan, toplumun bilgi ihtiyacı duyduğu ve etraflı bir tartışmaya konu edilmesi gereken meseleler masaya yatırılmakta ve meseleler tıbbi, dinî ve etik açıdan çeşitli yönleriyle müzakere edilmektedir. İlgili konu etrafında kapsamına göre bir sempozyum yahut çalıştay şeklinde yürüten bu ilmî toplantıların muhassalası olan metinler ise editöryal incelemelerin ardından yayına dönüştürülmekte ve İSAR Yayınları tarafından Tıp ve Ahlak Dizisi kapsamında neşre hazırlanmaktadır.