Ahmad Snobar

2000 yılında University of Jordan’dan mezun olduktan sonra akademik çalışmalarını hadis ve Arapça eğitimi üzerine odaklayan Snobar, Târîhu’l-Evsat isimli eser ölçeğinde Buhârî’nin hadis tenkit usûlüne dair yüksek lisans tezi (2004) ile İmâmiye Şiası’nın hadis alanındaki yönelimleriyle ilgili doktora tezini (2009) yine aynı üniversitede tamamladı.

Arapça eğitimi alanında uluslararası bir yeri olan Qasid Arabic Institute’de bir dönem idareci ve eğitimci olarak görev yaptı. Hâlen öğretim üyesi olarak vazife aldığı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki çalışmaları ile Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı Modern Arapça Birimi koordinatörlüğünü devam ettirmektedir.

İSAR Yayınları’nda Arapça eğitiminin teorik ve pratik boyutlarıyla ilgili çeşitli yayınlara katkıda bulunan Snobar, şimdiye dek Arapça Deyimler Sözlüğü, Kelile ve Dimne’den Seçmeler ve Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi Sempozyum Bildirileri isimli kitaplarımızda yazar ve editör olarak rol almıştır.

Click here to change this text