Harun Abacı

2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Beyzâvî ve Nesefî’de İ‘tizâl Etkilerinin İncelenmesi (Beyzâvî ve Nesefî Tefsirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım) adlı teziyle 2006 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında aynı üniversitede Kur’ân’ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi -Âlûsî Tefsiri Örneği- adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2013-2016 yılları arasında İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında araştırmacı olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.