Muhammed Enes Sermini

1983 yılında Halep’te doğdu. 2004 yılında Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Şam Üniversitesi’nde eş-Şeyh Muhammed Cemâlüddîn el-Kâsımî ve Hadis Alanındaki Çalışmaları başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Cinan Üniversitesi’nde Sünnet ve Ulûmu’l-Hadîs alanında Yalnızca Sünnet-i Nebeviyye ile Teşri‘ Olunan Cezalar başlıklı teziyle doktorluk unvanını almaya hak kazandı. Ayrıca 2013 yılında Cinan Üniversitesi’nde Arap Dili ve Çağdaş Basın alanında Çağdaş Arap Basınında Fasih Arapça başlıklı teziyle bir yüksek lisans çalışması daha yaptı. 2015 yılında yardımcı doçentliğe atandı. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmekte olan Sermini, evli ve 3 çocuk babasıdır.