Merve Özaykal

İlahiyat lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde aldı (2008). Yüksek lisans eğitimini “Cessâs’ın Nesih Anlayışı” başlıklı teziyle aynı üniversitenin İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda tamamladı (2010). 2009-2013 yılları arasında İSM bünyesinde Valide Atik Medresesi’nde klasik İslami ilimler okudu. 2013-2014 akademik yılında ABD’de Georgetown Üniversitesi’ne bağlı Kennedy Etik Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu ve biyoetik eğitimi aldı. Muhtelif zamanlarda Mısır, Suriye ve Ürdün’de eğitim amaçlı bulundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı doktorasını, 2011 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli” konulu tezi ile tamamladı (2017). Ayrıca “Osmanlı Fetva Mecmualarında Tıp” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı (2016). 2018 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılından beri İSAR TAÇ (Tıp ve Ahlak Çalışma) Grubu’nun daimi üyesi ve ayrıca Eğitime Destek Programları Merkezi’nin (EDEP) genel koordinatörüdür. Temel çalışma alanları İslami biyoetik (biyofıkıh), fıkıh-ahlak ilişkisi, fıkıh usulü, içtihat ve güncel fıkhî meselelerdir. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. Halen “Fıkıh, İnsan Onuru ve Beden” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesini yürütmektedir.