Asım Cüneyd Köksal

1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2001’de Hanefî Usûlcülerinin Elfaz Taksimindeki Metodları başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2007’de Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi başlıklı teziyle de aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve genel yayın yönetmenliği, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda (İSAR) yönetici ve akademik koordinatör olarak vazife yaptı. Bazı eğitim kurumlarında İslami ilimlere dair dersler verdi. İslam âlimi Mustafa Âsım Köksal’ın eserlerini yayına hazırladı. 2014 yılında doçent, 2019’da profesör oldu. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.