M. Taha Boyalık

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Molla Fenârî’nin Aynu’l-A‘yân Tefsiri Mukaddimesi (Tahlil ve Değerlendirme) adlı teziyle yüksek lisansını, Abdülkâhir Cürcani’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi adlı teziyle ise doktorasını tamamladı. Amman Üniversitesi ve Duke Üniversitesi Islamic Studies bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. Temel ilgi alanları tefsir, belâgat, dilbilim, dil felsefesi ve müteahhir dönem İslâm düşüncesi olan Boyalık’ın bu alanlarda tebliğ, makale ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. 2011 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.