Ercan Alkan

1978 yılında Sivas’ta doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Letâifu’l-İ’lâm fî İşârâti Ehli’l-İlhâm ve Mütercimi Meçhul Tercümesi” başlıklı yüksek lisansını tamamladı (2002). 2014 yılında “İbn Arabî’nin Hal’u’n-Na’leyn Şerhi: Tahkik ve değerlendirme” başlığıyla Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.